Bevezetés az orvosi latin nyelvbe I.

By Répás László

3 000 Ft

Leírás

Ez a jegyzet elsősorban az általános orvosképzésben részt vevő első éves egyetemi hallgatók számára íródott, akik a kötelező órák keretében csak 30 órában részesülnek latin nyelvoktatásban. Éppen ezért, eltérve a hagyományosnak tekinthető, nyelvtanra alapozott tematikától – továbbá az élő nyelvek szaknyelvoktatási módszereit is figyelembe véve – tudatosan a szókincs tematikus, és lehetőleg képileg is illusztrált oktatásán keresztül törekedtem a szükséges nyelvtani ismeretek átadására, és minél alaposabb gyakoroltatására.

A szókincs tematizálásánál főleg az első években hangsúlyos anatómiai nevezéktan igényeit vettem figyelembe. A szókincs és a nyelvtan elsajátítását és gyakorlását rövid leíró szövegek, feladatsorok illetve tematikus keresztrejtvények segítik.